Diseño de aplicacións Web - Unidade 6

Curso 2020-2021

Roi Gándara Serantes

Actividade 1

Buscouse en Wikimedia usando os tags "cat animations filetype:video" e accedendo ao enlace orixinal dun dos arquivos, que redireccionaba a Vimeo.

Resultado da actividade:

Licencia Título Autor URL
CC BY Magical Cat: Episode 3 Threadwood Enlace
Volver arriba

Actividade 2

Adquiríronse os datos dos arquivos mediante as propiedades do sistema e a páxina Metadata2go.

Resultado da actividade:

Duración Formato Codec Peso FPS Bitrate/modo Dimensiones
00:45 mins MPEG-4 iso5 14,4 MB 24 2.466 kb/s 1.920 x 1.080 px
Volver arriba

Actividade 3

Resultado da actividade:

Cambiáronse as propiedades do vídeo convertíndoo coa páxina Online Convert.
Duración Formato Codec Peso FPS Bitrate/modo Dimensiones
00:45 mins AVI h.265 12.4 MB 20 2.000 kb/s 1.920 x 1.080 px
Volver arriba

Actividade 4

Resultado da actividade:

Subiuse o arquivo a Youtube, e unha vez procesado agregouse tanto unha miniatura personalizada como unha pista musical libre proporcionada pola propia web. Ademáis creáronse os .vtt dos subtítulos usando nikse.dk e se traduciron coa axuda de Google, adaptándoos logo.
Descarga de vídeo
Volver arriba